مادرید Madrid
  • ثبت نام

  • 111640076 B01
  • 111811289 B01
  • 98084009 B01
  • 111640076 B01
  • 111811289 B01
  • 98084009 B01

مادرید پایتخت و بزرگترین شهر اسپانیا است. مادرید هم‌چنین پایتخت یک بخش خودمختار و مرکز استان مادرید نیز هست. مادرید در وسط کشور، و در فلات اسپانیا واقع شده‌است. این شهر پس از لندن و برلین سومین شهر بزرگ اتحادیه اروپا است و منطقه کلان‌شهری آن پس از لندن و پاریس سومین منطقه کلان‌شهری بزرگ این اتحادیه است. جمعیت مادرید حدود ۳.۳ میلیون نفر است و منطقه کلان‌شهری مادرید (مادرید و حومه) ۶.۲۷۱ میلیون نفر جمعیت دارد. مساحت شهر مادرید ۶۰۴.۳ کیلومتر مربع است.

 لیست تورهای مسافرتی از مادرید 

برنامه‌ی سفر تورها

تور 16 روزه پرتغال، اندلس و مراکش از مادرید کد: 2899-142

قیمت از: 2,073$ دلار آمریکا
روز حرکت: چهارشنبه
حرکت از: مادرید، اسپانیا
مدت زمان: 16 روز، 15 شب
برنامه تور: روز 1 مادرید - لیسبون | روز 2 لیسبون | روز 3 لیسبون - فاطیما - لیسبون | روز 4 لیسبون - کاسرس - کوردوبا | روز 5 کوردوبا - سویا | روز 6 سویل | روز 7 سویا - روندا - ماربلا | روز 8 ماربلا | روز 9 ماربلا | روز 10 ماربلا - طنجه - رباط - کازابلانکا | روز 11 کازابلانکا مراکش - | روز 12 - مراکش مکناس - فاس | روز 13 فاس | روز 14 فاس - طنجه - ماربلا | روز 15 ماربلا - گرانادا | روز 16 گرانادا - تولدو – مادرید.
برای مشاهده برنامه کامل سفر تور به زبان انگلیسی کلیک کنید.
 


 

 

 

 

تور 16 روزه اسپانیا، پرتغال و مراکش از مادرید کد: 3249-042

قیمت از: 2,133$ دلار آمریکا
روز حرکت: یکشنبه
حرکت از: مادرید، اسپانیا
مدت زمان: 16 روز، 15 شب
برنامه سفر: روز 1 - مادرید Trujillo - لیسبون | روز 2 لیسبون | روز 3 لیسبون - فاطمیما لیسبون - | روز 4 لیسبون - کاسرس - کوردوبا | روز 5 کوردوبا - سویا | روز 6 سویل | روز 7 سویا - روندا - ماربلا | روز 8 ماربلا | روز 9 ماربلا | روز 10 ماربلا - طنجه - رباط - کازابلانکا | روز 11 کازابلانکا مراکش - | روز 12 - مراکش مکناس - فاس | روز 13 FezAlways | روز 14 فاس - طنجه - ماربلا | روز 15 ماربلا - گرانادا | روز 16 گرانادا - تولدو - مادرید
برای مشاهده برنامه کامل سفر تور به زبان انگلیسی کلیک کنید.
 


 

 

 

 

تور 15 روزه ایبری اکسپلورر از مادرید کد: 791-978

قیمت از:  2,388$ دلار آمریکا
روز حرکت: دوشنبه
حرکت از: مادرید، اسپانیا
مدت زمان: 15 روز، 14 شب
برنامه سفر: روز 1 مادرید | روز 2 مادرید شهر تور | روز 3 مادرید - سگوویا - آویلا - سالامانکا | روز 4 سالامانکا - سانتیاگو د کامپوستلا | روز 5 سانتیاگو د کامپوستلا - ویگو - براگا - گویمارس - پورتو | روز 6 پورتو شهر تور | روز 7 پورتو - کوئیمبرا - فاطیما - اوبیدوس لیسبون - | روز 8 لیسبون شهر تور | روز 9 لیسبون - مریدا - سویا | روز 10 سویل شهر تور | روز 11 سویا - کوردوبا - گرانادا | روز 12 - گرانادا والنسیا | روز 13 والنسیا - بارسلونا | روز 14 بارسلونا | روز 15 بارسلونا.
برای مشاهده برنامه کامل سفر تور به زبان انگلیسی کلیک کنید.
 


 

 

 

 

تور 14 روزه همه اسپانیا از مادرید کد: 3248-942

قیمت از:  2,173$ دلار آمریکا
روز حرکت: دوشنبه
حرکت از: مادرید، اسپانیا
مدت زمان: 14 روز، 13 شب
برنامه سفر: روز 1 - مادرید کوردوبا - سویا | روز 2 سویل | روز 3 - سویا گرانادا | روز 4 - گرانادا والنسیا | روز 5 والنسیا - بارسلونا | روز 6 بارسلونا | روز 7 بارسلونا - ساراگوسا - سن سباستین | روز 8 سن سباستین - بیلبائو - سانتاندر - سانتیانا - Torrelavega | روز 9 Torrelavega - Covadonga  - بارسلون | روز 10 بارسلون - خیخون - لوگو | روز 11 لوگو - لاکرونیا | روز 12 لاکرونیا - سانتیاگو  Compostella | روز 13 سانتیاگو - Bajas RIAS - ویگو | روز 14 ویگو - سالامانکا مادرید.
برای مشاهده برنامه کامل سفر تور به زبان انگلیسی کلیک کنید.
 


 

 

 

 

تور 12 روزه پرتغال، اندلس و سواحل مدیترانه از مادرید کد: 2891-742

قیمت از:  1,683$ دلار آمریکا
روز حرکت: پنجشنبه
حرکت از: مادرید، اسپانیا
مدت زمان: 12 روز، 11 شب
برنامه سفر: روز 1 - مادرید Trujillo در لیسبون - | روز 2 لیسبون | روز 3 لیسبون - فاطیما لیسبون - | روز 4 لیسبون - کاسرس - کوردوبا | روز 5 کوردوبا - سویا | روز 6 سویل | روز 7 سویا - روندا - ماربلا | روز 8 ماربلا - گرانادا | روز 9 - گرانادا والنسیا | روز 10 والنسیا - بارسلونا | روز 11 بارسلونا | روز 12 بارسلونا - ساراگوسا - رئال مادرید.
برای مشاهده برنامه کامل سفر تور به زبان انگلیسی کلیک کنید.
 


 

 

 

 

تور 12 شمال اسپانیا وپرتغال از مادرید کد: 3248-742

قیمت از:  1,874$ دلار آمریکا
روز حرکت: یکشنبه
حرکت از: مادرید، اسپانیا
مدت زمان: 12 روز، 11 شب
برنامه سفر: روز 1 - مادرید ساراگوسا - سن سباستین | روز 2 - سن سباستین - بیلبائو - سانتاندر - سانتیانا - Torrelavega | روز 3 Torrelavega - Covadonga به - بارسلون | روز 4 بارسلون - خیخون - لوگو | روز 5 لوگو - لاکرونیا | روز 6 لاکرونیا - سانتیاگو د Compostella | روز 7 سانتیاگو - Bajas RIAS - ویگو | روز 8 ویگو - سالامانکا | روز 9 سالامانکا - رودریگو - کوئیمبرا | روز 10 کوئیمبرا - فاطیما - لیسبون | روز 11 لیسبون | روز 12 لیسبون - کاسرس - مادرید.
برای مشاهده برنامه کامل سفر تور به زبان انگلیسی کلیک کنید.
 


 

 

 

 

تور 10 روزه آندلس و مراکش از مادرید کد: 2891-642

قیمت از: 1,641$ دلار آمریکا
روز حرکت: شنبه
حرکت از: مادرید، اسپانیا
مدت زمان: 10 روز، 9 شب
برنامه سفر: روز 1 - مادرید کاسرس - کوردوبا | روز 2 کوردوبا - سویا | روز 3 سویل | روز 4 - سویا روندا - ماربلا | روز 5 ماربلا - طنجه - فاس | روز 6 فاس | روز 7 فاس - مکناس - رباط - طنجه | روز 8 طنجه - ماربلا | روز 9 ماربلا - گرانادا | روز 10 گرانادا - تولدو - مادرید.
برای مشاهده برنامه کامل سفر تور به زبان انگلیسی کلیک کنید.
 


 

 

 

 

تور 9 روزه اسپانیا و پرتغال از مادرید به لیسبون کد: 783-278

قیمت از: 1,594$ دلار آمریکا
روز حرکت: شنبه
حرکت از: مادرید، اسپانیا
مدت زمان: 9 روز، 8 شب
برنامه سفر: روز 1 مادرید | روز 2 تور شهری مادرید | روز 3 مادرید - سگوویا - آویلا - سالامانکا | روز 4 سالامانکا - سانتیاگو د کامپوستلا | روز 5 سانتیاگو - ویگو - براگا - پورتو | روز 6 پورتو تور شهری | روز 7 پورتو - کوئیمبرا - فاطیما- اوبیدوس لیسبون - | روز 8 لیسبون شهر تور | روز 9 لیسبون.
برای مشاهده برنامه کامل سفر تور به زبان انگلیسی کلیک کنید.
 


 

 

 

 

تور 8 روزه شمال اسپانیا از مادرید کد: 2891-142

قیمت از: 1,251$ دلار آمریکا
روز حرکت: شنبه
حرکت از: مادرید، اسپانیا
مدت زمان: 8 روز، 7 شب
برنامه سفر: روز 1 - مادرید ساراگوسا - سن سباستین | روز 2 سن سباستین - بیلبائو - سانتاندر - سانتیانا - Torrelavega | روز 3 Torrelavega - Covadonga - بارسلون | روز 4 بارسلون - خیخون - لوگو | روز 5 لوگو - لاکرونیا | روز 6 لاکرونیا - سانتیاگو د Compostella | روز 7 سانتیاگو - Bajas RIAS - ویگو | روز 8 ویگو - سالامانکا مادرید.
برای مشاهده برنامه کامل سفر تور به زبان انگلیسی کلیک کنید.
 


 

 

 

 

تور 7 روزه مرکز اسپانیا از مادرید کد: 779-378

قیمت از: 1,219$ دلار آمریکا
روز حرکت: شنبه
حرکت از: مادرید، اسپانیا
مدت زمان: 7 روز، 6 شب
برنامه سفر: روز 1 مادرید | روز 2 مادرید (تولدو انتخابی) | روز 3 مادرید - مریدا - سویا | روز 4 سویل شهر تور | روز 5 سویا - کوردوبا - گرانادا | روز 6 گرانادا - رئال مادرید | روز 7 مادرید.
برای مشاهده برنامه کامل سفر تور به زبان انگلیسی کلیک کنید.
 


 

 

 

 

قیمت تور

قیمت تور شامل خدمات زیر است:
1- اقامت یکنفر در هتلهای استاندارد، قیمتهای فوق‌الذکر برای رزرو تور در تاریخهای مختلف ممکن است تغییر نماید. (برای کودکان زیر 2 سال هزینه‌ای دریافت نمیگردد، کودکان 2 تا 11 سال در یک اتاق با والدین اقامت مینمایند، حداکثر تعداد افراد یک اتاق 3 نفر میباشد)
2- حمل و نقل با اتوبوسهای لوکس دارای تهویه مطبوع و یا سایر وسائل حمل و نقل که در برنامه تور ذکر شده است.
3- بازدید از جاذبه‌های جهانگردی هر شهر مطابق برنامه تور
4- صبحانه کامل روزانه 
5- راهنمای انگلیسی زبان یا چند زبانه (فرانسوی، اسپانیائی، پرتغالی، ایتالیائی)
موارد زیر در قیمت تور ملحوظ نگردیده است:
1- هزینه های دریافت ویزا و بیمه مسافرتی
2- هزینه ورودیه محل‌های مورد بازدید و یا فعالیتهای اختیاری (برای استفاده از فعالیتهای اختیاری ارائه شده در برنامه هر تور، مییبایستی مبلغ هزینه آن نقدأ به راهنمای تور پرداخت گردد)
3- بلیط هواپیما و ترانسفر فرودگاهی
4- هزینه های شخصی مانند خدمات اتاق در هتل (شامل نوشیدنی و غذا)، تلفن، خشکشوئی، ... و اتعام
5- هزینه نهار، شام و میان وعده ها (مگر آنکه در برنامه تور تعدادی وعده‌ غذائی ذکر شده باشد)
6- سایر هزینه هائی که در برنامه سفر ذکر نشده است.

مراحل و نحوه رزرواسیون و ثبت نام تور

1- پس از انتخاب تور مورد نظر خود فرم درخواست رزرواسیون تورهای مسافرتی را تکمیل و ارسال نمائید، متعاقبأ تائیدیه رزرواسیون تور بهمراه قیمت نهائی آن که براساس تاریخ حرکت و تعداد نفرات محاسبه میگردد برای ثبت نام به ایمیل شما ارسال خواهد گردید. (شما میتوانید یک روز قبل از شروع تور و یک روز پس از پایان تور را هم به برنامه مسافرت خود اضافه و هزینه اقامت در همان هتل را همراه با مبلغ تور پرداخت نمائید) 
2- سپس اطلاعات تور مورد نظر را بهمراه مشخصات مسافر (و همراهان، حداکثر 3 نفر در هر اتاق) در فرم درخواست ثبت نام تورهای مسافرتی وارد نموده و مبلغ نهائی تور را پرداخت نمائید. تائیدیه ثبت نام تور بهمراه Visa Letter (جهت ارائه به سفارت مورد نظر برای درخواست ویزای توریستی) ظرف 3-5 روز کاری از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد گردید. اطلاعات کامل تور شامل جزئیات و برنامه سفر در واچر کانفرمیشن درج میگردد که در ضمن رسید خرید تور شما میباشد، از آن پرینت تهیه کنید و بهمراه خود داشته باشید. (ضمنأ تا زمان دریافت تائیدیه نهائی ثبت نام تور، بلیط هواپیمای خود را ابتیاع ننمائید)
متقاضیان ثبت نام در خارج از ایران بایستی فرم CUSTOMER TRIP REGISTRATION FORM را تکمیل و همراه با فیش واریز مبلغ نهائی تور به حساب بانکی پرشین تراول، توسط ایمیل یا فاکس ارسال نمایند.
3- لطفأ قبل از ثبت نام نحوه محاسبه هزینه‌های کنسلی و یا تغییر تاریخ تور را بدقت مطالعه نمائید، لازم بذکر است براساس تاریخ دریافت فاکس یا ایمیل درخواست انصراف از تور و ثبت آن، هزینه های کنسلی محاسبه شده به یکی از روشهای ذیل بعلاوه 16% مبلغ کل تور بابت کارمزد برای هر نفر از مبالغ پرداختی کسر و سپس باقیمانده مبلغ به خریدار سفر عودت داده میشود.
1-3- روش استاندارد محاسبه هزینه انصراف و لغو تور برای هر نفر به شرح زیر است:
- تا 60 روز قبل از شروع تور مبلغ ثابت 250$ دلار آمریکا
- بین 30-59 روز قبل از شروع تور 50% مبلغ تور
- کمتر از 30 روز مانده به شروع تور 100% مبلغ تور
2-3- برای کسانی که Visa Letter دریافت نموده‌اند، در صورت ارائه نکردن نامه سفارت مبنی عدم موافقت با صدور ویزا هزینه انصراف بروش زیر محاسبه میگردد:
- بیشتر از 90 روز تا شروع تور مبلغ ثابت 250$ دلار آمریکا
- بین 60-89 روز قبل از شروع تور 50% مبلغ تور
- کمتر از 60 روز مانده به شروع تور 100% مبلغ تور
در صورت ارائه نامه سفارت مبنی بر عدم موافقت با صدور ویزا، هزینه‌های کنسلی بروش استاندارد محاسبه میگردد.
3-3- هزینه تغییرات در تاریخ رزرواسیون بعد از ثبت نام و دریافت تائیدیه تور، همانند روش استاندارد انصراف و لغو تور محاسبه میگردد.
4- توصیه میشود برای شرکت در تورها، حتمأ بیمه مسافرتی معتبر بهمراه داشته باشید. (فرم درخواست خرید بیمه مسافرتی)

محل و ساعت عزیمت و بازگشت

ساعت سوار شدن به اتوبوس معمولأ 8 صبح روز اول میباشد، ولی زمان دقیق آن در تائیدیه رزرواسیون اعلام میگردد.
تور بعدازظهر روز آخر به پایان خواهد رسید.
محل سوار و پیاده شدن از اتوبوس مطابق نقشه و آدرس زیر است:

دسترسی سریع

خانه

توراروپا

تورآمریکا

تورآسیا/آفریقا

تورآمریکای‌شمالی

رزرواسیون

تماس‌با‌ما

برای دريافت فرم ثبت نام اطلاعات زير را ارسال نماييد


تماس با پرشین تراول

تماس تلفنی با ما هفت روز هفته از ساعت 8:30 صبح تا 8:30 بعدازظهر به وقت لس آنجلس (8 شب تا 8 صبح به وقت ايران) امکان پذیر میباشد.
تلفن: 8945-943-818-001  فاکس: 5736-356-858-001 ایمیل: support @ persiantravel.co 
آدرس: 17181Parthenia Street, Los Angeles, California 91325-3246, United States
پرشين تراول عضو فروشندگان سفر ايالت کاليفرنيای آمريکا با شماره عضويت (CST# 2118599-40) ميباشد. این آژانس همچنين در برنامه (Travel Consumer Restitution Corporation TCRC) نيز مشارکت دارد.
آمچنين ميتوانيد جهت اطلاع از تورهای ايرانگردی پرشين تراول به وب سايت www.persiantravel.us مراجعه نمائید.